YAZIM KURALLARI

Yazım Dili:

Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Makale Başlığı, Yazar Adı, Özetler, Anahtar Kelimeler ve Giriş

- Makale başlığı (14 Punto/Koyu) sayfa ortalanarak yazılacaktır.

- Yazar adı-soyadı, yazara ait kişisel bilgilere yer verilmeksizin makalenin başlığı altına sağa

yaslı olarak yazılacaktır.

- Yazara ait kişisel bilgiler, yazarın unvanı, bağlı bulunduğu kurum (var ise) ve elektronik

posta adresi, ilk sayfada sayfa altı dipnotu (*) olarak verilecektir (Birden fazla yazar varsa

birinci yazar için bir, diğerleri için artan miktarda yıldız kullanınız).

- Metin, Times New Roman ve 12 punto; dipnotlar ise aynı fontla fakat 10 punto ile

yazılmalıdır.

- Bildiriniz, Giriş, Alt Başlıklar ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Lütfen alt başlıklar için

numaralandırma yapmayınız yine İngilizce özet Türkçe özet ve anahtar kelime de

eklemeyiniz.

- Bildirilerde sayfa ve resim sınırlaması bulunmamaktadır.

Kaynakça

Makalede kullanılan kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında 12 punto koyu olarak yer alacaktır.

Kaynakçada yer alan eserler, 12 punto olarak aşağıdaki örneklerde olduğu gibi gösterilecektir.

Kitaplar:

- Babinger, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Kültür Bakanlığı yay., Ankara 1992.

Makaleler:

- Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, “Ali Suâvi ve Çırağan Sarayı Vak’ası”, Belleten, 8/29 (1994), s.

70-118.

Tezler:

- Yavuz, Fikrettin, Osmanlı Devleti Dış Politikasında Ermeni Sorunu: 1896 Osmanlı Bankası

Baskını, Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya 2009.

Gazeteler:

- Namık Kemal, “Hasta Adam”, Hürriyet, 7 Ekim 1868.

- “Araplar ve Türkler”, Tanin, 8 Nisan 1910.

- The Times, 03 Haziran 1867.

Arşiv Belgeleri:

- BOA. HR. SYS. 36/77.

- F. O. 424/210.

Dipnot ve Kaynak Gösterme

- Dipnotlar sayfa altında yer alacaktır.

- Dipnotta yer alacak kaynaklar, ilk geçtikleri yerde aşağıda verilen örneklerdeki gibi

olacaktır.

Kitaplar:

Dipnot numarası, yazar adı ve soyadı, kitap adı, basıldığı şehir, yayın tarihi, referans alınan

sayfa numarası.

-Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, Ankara 2003, s. 46.

Makaleler:

-Cahit Bilim, “Tercüme Odası”, OTAM, 1 (1990), s. 29.

Tezler:

-Zeynep İskefiyeli, Ermeni Meselesi Çerçevesinde 1893 Ankara Mahkemelerinin Yeri ve

Önemi, Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya 2008, s. 50.

Gazeteler:

- Namık Kemal, “Hasta Adam”, Hürriyet, 7 Ekim 1868, s. 3.

- “Araplar ve Türkler”, Tanin, 8 Nisan 1910, s. 5.

- The Times, 03 Haziran 1867, s. 1.

Arşiv Belgeleri:

- BOA. İ. DUİT. 8/14 (Lef: Var ise).

- F.O. 424/217, Ramsay’dan Hindistan Valisine, 19 Ekim 1908, Bağdat, No. 54, PRO.

 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik