Özet Yazım Kuralları

Başlık: Times New Roman 14pt, büyük harflerle, koyu, ortalanmış, olarak yazılmalıdır

Yazar(lar): Adları ve Soyadları, Times New Roman , 12pt , normal, ortalanmış olarak yazılmalıdır

Adres: Times New Roman, 11pt , ortalanmış, italik , farklı adresler üst simgeler (a,b,...) ile açıkça belirtilmelidir

E posta Adresi: Times New Roman, 10pt, italik, ortalanmış olarak yazılmalıdır


Özet

* Özet iki yana dayalı tek satır aralığı, times new roman, 11pt, paragraf başı yapılarak, en az 150 , en fazla 400 kelime olacak şekilde düzenlenmelidir.

* Özet metin çalışmasının amacını , yöntemini , desenini, bulgularını, sonucunu ve anahtar kelimeleri(en az 3 anahtar kelime) içermelidir

Not

* Türkçe Özetlerin İngilizce (Abstract) olarak hazırlanması gerekmektedir. 

( Özetler demircisempozyumu@cbu.edu.tr adresine pdf formatı şeklinde gönderilecektir )

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik