SEMPOZYUM BAŞLIKLARI
1.Demografik Yapı 2.Ekonomik Yapı 3.Toplumsal Yapı 4.Diğer
Mevcut Nüfus Yapısı
Eğitim Durumu
Gelir Dağılımı
Tarım Hayvancılık Ormancılık Madencilik Çiftçilik Arıcılık Halıcılık Demircilik Madeni Eşya Sanayi Makine Sanayi Gıda Sanayi Ağaç İşleri Sanayi Muhasebe Maliye Dış Ticaret Bankacılık Sigortacılık Lojistik
Ulaşım
Pazarlama Sağlık Turizm Eğlence İletişim Eğitim İnşaat Coğrafya Haritacılık Faaliyetleri(Kadastro,Arazi Toplulaştırması,Coğrafi Bilgi Sistemleri)
Tarih,
Edebiyat ve Sanat
Kültür ve
Folklor

Arkeoloji
Toplumsal Değişme
Göç
Toplumsal Kurumlar
 Amaç ve Kapsama Yönelik Diğer Çalışmalar
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik