Bildiri özetlerinizi (maksimum 350 kelime), word ve pdf formatında aşağıdaki bölümlere ayrı ayrı gönderiniz

Please submit your abstracs (max. 350 words) to following sections separately as .doc and .pdf formats.

1. Bildiri Gönder Formu

2. demircisempozyumu@cbu.edu.tr

Bildiri Başlığını Buraya Yazınız

(İlk Harfleri Büyük, Times New Roman, 12 Punto, Kalın, Ortalanmış, Satır Aralığı 1)

Yazar İsimleri (SOY İSİMLER BÜYÜK HARF ve sunacak yazarın isminin altı çizilmiş olmalıdır. Farklı adrese sahip yazarlar soy isminden sonra 1, 2,... şeklinde üst indis ile belirtilmelidir. Times New Roman, 10 punto, normal, ortalanmış, satır aralığı 1) 

Yazar Adresleri ve e-mail (Farklı adresler adresten önce 1,2,… şeklinde üst indis ile belirtilmelidir. 
Times New Roman, 10 punto, italik, ortalanmış, satır aralığı 1)

Özet metni aşağıdaki başlıklara göre düzenlenmelidir (Türkçe ve İngilizce olacak şekilde, Times New Roman, 10 punto, Normal, İki yana yaslı, Satır aralığı 1).

TÜRKÇE ÖZET ÖRNEĞİ

Amaç:

Gereç ve Yöntem:

Bulgular:

Sonuçlar:

Anahtar Kelimeler: en az 3, en fazla 6 kelime olmalıdır.


İNGİLİZCE ÖZET ÖRNEĞİ

Aim:

Material and Methods:

Results:

Conclusions:

Key Words: Minimum 3 words, maximum 6 words.
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik